Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekta ZAŽELI – Općina Negoslavci je nabava i podjela paketa higijenskih potrepština krajnjim korisnicima projekta, tj. osobama starije životne dobi kojima zaposlene žene pomažu u njihovim domovima. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, 09. ožujka 2018. godine, Općina Negoslavci donosi Odluku o odabiru najpovoljnije Ponude u postupku javnog nadmetanja Nabave materijala za higijenske potrebe za krajnje korisnike projekta ZAŽELI – Općina Negoslavci s namjerom sklapanja Ugovora s SAPONIA d.d. za razdoblje za 24 mjeseca. Dana 12. travnja 2018. godine, SAPONIA d.d. je isporučila higijenske potrepštine te je započela podjela paketa. Higijenske potrepštine su planirane do najviše 200,00 kn na mjesečnoj razini po krajnjem korisniku. Projektnom prijavom smo planirali 60 krajnjih korisnika, a zbog velike zainteresiranosti i povećane potrebe starijih osoba imamo 82 krajnja korisnika. Projekt ZAŽELI – Općina Negoslavci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn.

Fotografije potrepštine