19.12.2019. godine će biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište u Općini Negoslavci, u periodu od 07:00 do 15:00 sati.

U mobilno reciklažno dvorište stanovnici mogu donijeti: otpadni papir (ambalaža od papira i kartona, papir i karton) otpadni metal (metalna ambalaža, metali), otpadno staklo (staklena ambalaža, staklo), otpadna plastika (plastična ambalaža, plastika), otpadni tekstil (odjeća, tekstil), jestiva ulja i masti.