Obavještenje!

Vukovarsko-sremska županija je 6.9.2022. donela Odluku o proglašenju prirodne nepogode -suše.

Šteta se prijavljuje u Projekt centru Negoslavci radnim danom od 8-14h, vikendom od 8-12h . Rok za podnošenje je do 14.9.2022.godine.

Prilikom prijave je potrebno doneti Dokaz upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, (Zahtev za potporu za 2022. godinu).

Obrazac prijave štete i Izjava da usjevi nisu osigurani kod ovlaštene osiguravajuće kuće za elementarnu nepogodu – sušu, potpisujete prilikom prijave.

Sve informacije na broj telefona – 517-035.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše 2022. godine