Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN500-50 bar na području VSŽ

Poveznica na Studiju utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci:

https://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/obavijest-o-provodenju-javne-rasprave-u-postupku-procjene-utjecaja-na-okolis-magistralni-p-1