Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu  jesensku deratizaciju u Negoslavcima od 23.-24.09.2021 g. u  vremenu od 08,00h  do 15,00h.

Obavijest o deratizaciji – Općina Negoslavci