Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. uslugu prikupljanja glomaznog otpada na području Općine Negoslavci  izvršiti će u srijedu  09.03.2022. godine.

Molimo da otpad bude spreman za odvoz u 7 sati ujutro .

U glomazni otpad NE SPADA: građevinski otpad, salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, razrjeđivači i pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida, karoserije automobila, gume, električni i elektronski otpad i sl.