Obavještavaju se stanonovnici Negoslavaca, da će zbog kvara na kamionu, Strunje trade d.o.o. vršiti prikupljanje miješanog komunalnog otpada u četvrtak 06.05.2021., umjesto današnjeg dana, tj. srijede 05.05.2021. godine.