Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Negoslavci objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 34/18 od dana 11.04.2018 god.

O B J A V LJ U J E

da će se intervju obaviti dana 04. svibnja 2018 god. u prostorijama Općine Negoslavci sa početkom u 10,00 sati sa kandidatkinjom koja je pristupila pismenoj provjeri znanja i ostvarila slijedeće rezultate:

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 20 od ukupno 20 bodova.

objava-intervju