LAG Srijem objavljuje 5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava a koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

 • Grada Iloka,
 • Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općine Bogdanovci,
 • Općine Borovo,
 • Općine Lovas,
 • Općine Negoslavci,
 • Općine Nuštar,
 • Općine Stari Jankovci,
 • Općine Tompojevci,
 • Općine Tordinci,
 • Općine Tovarnik,
 • Općine Trpinja.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivališe na području LAG-a Srijem.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 15. veljače 2021. do 17. ožujka 2021.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 768.837,06 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama kako slijedi:

 1. kod ulaganja u opremanje do 3 rate
 2. kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
 3. moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
 4. iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

Intenzitet potpore za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 %, uz uvjete definirane LAG natječajem.

Nositelju projekta za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 (u daljnjem tekstu: Program), broj podnesenih prijava projekata i odobrenih projekata u cijelom razdoblju trajanja Programa nije ograničen bilo po osnovi ovog LAG Natječaja i/ili nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.
Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

http://www.srijem.info/index.php?news=931