Obrazac za mišljenja, primjedbe i prijedloge o nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za razdoblje od 2018. godine do 2024. godine

Preuzimanje obrazca: OBRAZAC MIŠLJENJA PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI