Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 2023.

Odluka o visini poreznih stopa godisnjeg poreza na dohodak