Odluka kojm se mijenja Poslovnik Općinskog vijeća Općine Negoslavci.

Poslovnik Općinskog vijeća