Odluka o mjesnom groblju u Negoslavcima

Odluka o iznosu naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta i izvođenje radova