Odluka o rasporedu rada u JUO ON za vrijeme COVID-19