Agencija za plaćanje u popljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je pozitivno ocijenila zahtjev Općine Negoslavci za financiranje projekta “Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na groblju u naselju Negoslavci”. Projekt je ukupne vrijednosti 429.539,07 kn i u cijelosti će biti financiran od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, s tim da će se 90% iznosa financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Europske Unije, preko APPRRR.

Projektom “Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na groblju u naselju Negoslavci”, Općina Negoslavci planira izvršiti uređenje groblja na svom području, k.č. 1509, k.o. Negoslavci. Konkretno, projektom će biti: 1. postavljena žičana pocinčana ograda od plastificirane pletene žice u ukupnoj duljini od 300 m, postavljena na metalne stubove, 2. postavljeni nogostupi u ukupnoj duljini od 280 m, 3. izgrađena pristupna makadamska cesta u duljini od 97 m, 4. postavljen vrtni hidrant i vodovodni razvod, 5. uspostavljena male komunale infrastrukture tj. 4 klupe i 4 koša za smeće, te hortikultura tj. zasađena stabla.

Cilj projekta je uređeno groblje u Negoslavcima, k.č. 1509, k.o. Negoslavci.

 

ODLUKA O REZULTATIMA ADMINISTRATIVNE KONTROLE ZAHTJEVA ZA POTPORU Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju