Odluka Vupika o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom u vrijeme žetve na površinama kojima gospodari tvrtka Vupik plus d.o.o. Vukovar