Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 06. veljače Odluku o raspodjeli financijskih sredstava općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Odluka Ministarstva objavljena je na temelju provedenog Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti​ u 2020. godini, na koji je Općina Negoslavci podnijela projektnu prijavu.

U cilju demografske obnove, a kako bi se omogućila veća socijalna sigurnost obitelji s djecom, stvorilo pozitivno okruženje za obiteljski život, te samim time potaklo mlade obitelji na ostanak na ovom području, projekt svojim aktivnostima doprinosi demografskim mjerama i aktivnostima usmjerenim na podršku obiteljima, posebice obiteljima za djecu nacionalnih manjima za naselja Negoslavci, Čakovci i Orolik. Poboljšanjem životnih uvjeta kroz unapređenje usluga u predškolskom odgoju i obrazovanju poticati će se rast društveno-ekonomske održivosti i zaposlenosti.

Odluka o raspodjeli sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti-1