Općina Negoslavci je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopila 18. listopada 2018. ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt “Održavanje i popravak pješačkih staza u Općini Negoslavci “. Cilj projekta je poboljšanje pješačkog prometa u Općini kroz jačanje kvantitete i kvalitete socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te podizanje razine komunalnih usluga i standarda. Radovi su izvođeni u razdoblju od 4 mjeseca. Implementacija projekta rezultirala je obnovljenim i rekonstruiranom pješačkim stazama u duljini 1.276,2 m.