U općinskoj vijećnici 23.1.2020. održana je prezentacija strateškog koncepta razvoja Općine Negoslavci do 2027.g. s prijedlogom glavnih strateških projekata koje će Općina prioritetno pripremati u narednom razdoblju.

Predloženi razvojni projekti su usklađeni sa EU strategijom 2027. godine te mogućnostima financiranja iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.

Na temelju ovog koncepta općina i poslovni partner T&MC Zagreb će izraditi dokument ažuriranog Plana razvoja Općine za razdoblje 2021-2027. te Katalog razvojnih projekata do 2027.g. 

T&MC Grupa specijalizirana je za konzultantske usluge menadžmentu najviše razine. Njihov pristup se zasniva na kombinaciji akademskog znanja i najsuvremenijih metodologija s njihovom pragmatičnom provedbom na operativnoj razini u poduzećima. Iza njih su vrlo uspješni projekti gdje se kao prednost istakao inovativni pristup strateškim i operativnim pitanjima koji je usmjeren na budućnost i prosperitet.