Ponuda vlasnicima i suvlasnicima nekretnina u katarskoj općini Negoslavci radi sporazumnog osnivanja stvarne služnosti radi izgradnje, postavljanja i održavanja energetske infrastrukture – dalekovoda DV2x110 Vukovar-Ilok s priključkom na TS 110/35/10 kV Nijemci u k.o. Negoslavci.

Pojedinačne ponude vlasnicima i suvlasnicima nekretnina bit će poslane poštom od Zec i partneri d.o.o.. punomoćnika Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.).

Ponuda vlasnicima i suvlasnicima nekretnina u katastarskoj općini Negoslavci radi sporazumnog osnivanja stvarne služnosti radi izgradnje, postavljanja i održavanja energetske infrastrukture