Popis primatelja jednokratne pomoći od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine