Potpisani su ugovori sa predstavnicima udruga sa područja Općine Negoslavci o sufinanciranju provođenja njihovih programa i projekata za 2020. godinu.

Javni natječaj za sufinanciranje udruga koje djeluju na području Općine Negoslavci za 2020. godinu je raspisan 27.01.2020. godine. Na njega su se javile sve udruge sa područja Općine Negoslavci te su ugovori o sufinanciranju rada udruga (provođenja njihovih programa i projekata) potpisani 13.03.2020. godine.

Slike potpisnika, predstavnika udruga