Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-27, od 16. lipnja 2020.godine, Odluke o izmjeni Odluke o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-118, od 18. lipnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0083, od 9. srpnja 2020. godine, a nakon provedenog Javnog poziva objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Internet stranici Općine Negoslavci, u prostorijama Općine Negoslavci, dana 31. kolovoza 2020. godine organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Negoslavci i 16 žena sa područja Općine koje će u sklopu projekta „ZAŽELI – Općina Negoslavci“ skrbiti o minimalno 96 osoba starije životne dobi.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 u iznosu od 1.485.476,25 kuna.

Pozdravnim govorom prigodnu svečanost potpisivanja ugovora otvorio je Općinski načelnik gospodin Dušan Jeckov zaželjevši svima uspjeh u radu i pozivajući na korektno izvršavanje dodijeljenih zadataka. Koordinator projekta Siniša Tripunović, preuzeo je riječ i ukratko istaknuo dosadašnje projektne aktivnosti te planirani rad kroz iduće razdoblje.

Žene će biti zaposlene od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine, nakon čega će biti osposobljene za neko od deficitarnih zanimanja koje odaberu.