Poziv za dostavu ponude_video nadzor faza II

Prilog 3. Troskovnik_instaliranje IP sustava video nadzora

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Videonadzor faza II_compressed