Poziv za pristup testiranju kandidata za radno mjesto viši referent za financije i proračun.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam službenika u službu pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Negoslavci na radno mjesto referenta za financije i proračun, utvrdilo je da pisanoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti:

  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .