Pravilnik o sufinanciranju kupnje kuće za mlade i mlade obitelji na području Općine Negoslavci 2020.

Prilog 1, Kriteriji za ocjenu prijava