Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Negoslavci

Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća Srpske nacionalne manjne u Općini Negoslavci