Proračun 2023. NEGOSLAVCI – vijeće

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2023. godinu

Vodič proračuna

Vodič za građane proračuna za 2023. godinu