Na kraju četvrtog izvještajnog razdoblja, zaključno s danom 31. studeni 2018. godine 15 zaposlenih žena s područja Općine Negoslavci skrbi o sveukupno 82 krajnja korisnika. U periodu od 01.09. – 31.11.2018.g. pruženo je sveukupno 9612 usluga za 5.217 obilazaka krajnjih korisnika.  Projekt ZAŽELI – Općina Negoslavci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn.