Javno savjetovanje obrazac Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA I PROVEDBENOG PLANA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE NEGOSLAVCI za 2022. godinu