Javno savjetovanje obrazac Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Negoslavci

Prijedlog Statutarne odluke 2020.