Općina Negoslavci obavještava građane o početku javnog uvida u prijedlog Programa Općine Negoslavci o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Javni uvid je omogućen svim zainteresiranim građanima od 10.09.2020. godine do 25.09.2020. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Negoslavci. Uvid u Prijedlog Programa je moguć i na web stranici Općine Negoslavci, ovdje.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi trebaju biti čitko napisani, uz ime i prezime, adresu podnositelja te poslani na adresu Općine Negoslavci, Vukovarska 7, 32 239 Negoslavci ili na e-mail adresu: opcina.negoslavci@gmail.com.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Negoslavci

Javno-savjetovanje-nacrt-Programa-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljištem-u-vlasništvu-RH

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Negoslavci