Nacrt ugovora o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Negoslavci

Obrazac – savjetovanje s javnošću