Nova Statutarna odluka koja mijenja Statut Općine Negoslavci.

Statutarna odluka nova