Strategija razvoja Općine Negoslavci za razdoblje 2016-2020 godine

Pristup dokumentu:

T&MC_Negoslavci_Strategija_final draft