Devetnaesti grad domaćin “Regionalnih dana EU fondova” je Vukovar u kojemu je danas, 04. svibnja 2019. godine održan Sajam EU fondova na Trgu Republike Hrvatske u sklopu događanja “Svi zaJedno za Hrvatsko Naj – Vukovar 2019”.

Sajmu je nazočila voditeljica Mirela Pole, i predstavila je projekt „Zaželi – Općina Negoslavci“ kao primjer uspješnog korisnika EU bespovratnih sredstava, koji je svojom uspješnom provedbom dao doprinos razvoju Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt ZAŽELI – Općina Negoslavci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn.