Dana 15.04.2019. godine su svečano potpisani ugovori između Općine Negoslavci i posebno svake udruge u Negoslavcima. Potpisani su ugovori o sufinanciranju rada udruga na području Općine Negoslavci. Ugovore je kao predstavnik Općine Negoslavci potpisao Općinski načelnik Općine Negoslavci Dušan Jeckov, a sa strane udruga ugovore su potpisali predsjednici udruga sa područja Općine Negoslavci, svaki posebno.

Slike sa potpisivanja