Vukovar, 10. svibnja 2018. Sudjelovanje na obilježavanju Europskog tjedna u Vukovaru

Danas je, u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije, u sklopu „Dana otvorenih vrata EU projekata“ u Vukovaru održan „Sajam EU projekata“ s ciljem predstavljanja provedenih projekata, te projekata u provedbi financiranih iz EU fondova.

S ciljem promocije i vidljivosti projekta „ZAŽELI – Općina Negoslavci“ voditeljica projekta sudjelovala je na obilježavanju Europskog tjedna, predstavila je projekt i promotivne materijale projekta koji je svojom uspješnom provedbom dao doprinos razvoju  Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt ZAŽELI – Općina Negoslavci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn.

3) Fotografije Sajam projekata