Pristup dokumentu: Zapisnik o otvaranju, pregledu i odabiru ponuda Popravak i sanacija pješačkih staza ON 2018