Javni poziv o predočavanju geodetskog elaborata u Berku 20.03.2024. godine, za potrebe buduće akumulacije (nastavak na postojeću akumulaciju Grabovo) na području ritova u Berku, Negoslavcima i Svinjarevcima

2024-03-12T14:00:12+00:00
Javni poziv o predočavanju geodetskog elaborata u Berku 20.03.2024. godine, za potrebe buduće akumulacije (nastavak na postojeću akumulaciju Grabovo) na području ritova u Berku, Negoslavcima i Svinjarevcima2024-03-12T14:00:12+00:00
Go to Top