Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi Općinskog načelnika

Izjava o nepostojanju sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine br. 120/16) Općinskog načelnika Dušan Jeckov

2018-01-12T10:54:55+00:00