Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) zamjenika Općinskog načelnika Općine Negoslavci Miloša Rodića.