Izvješće o gospodarenju otpadom Općine Negoslavci za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom u 2022. godini