OBRAZAC-PRIJAVE-NA-JAVNI-NATJEČAJ

Natječaj_komunalni redar_JUO_ON

IZJAVA-O-NEPOSTOJANJU-ZAPREKA

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI (PRIVOLE) ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Obavijest-i-upute-kandidatima-u postupku natječaja