Tekst javnog poziva – kandidatura za Savjet mladih

Suglasnost roditelja na prijavu maloljetnog kandidata

Prijavnica za isticanje kandidature

Izjava o prihvaćanju kandidature