JAVNI-POZIV-za-kupnju-kuce-na-podrucju-Opcine-Negoslavci.doc-2022

OBRAZAC-1-Prijava

OBRAZAC-2-IZJAVA-ISTINITOST-PODATAKA

OBRAZAC-3-GDPR