Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru za vrijeme žetve 2022. godine