Na temelju članka 19. Statuta Općine Negoslavci („Sl. vjesnik VSŽ“ br. 25/09 i 4/13) Općinsko vijeće dana 16.06.2016. godine donosi

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Odluka o komunalnom redu Općine Negoslavci objavljena u „Sl. vjesniku VSŽ“ br. 5/98 i 14/06.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu