Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Negoslavci za 2023. godinu