Odluka o izvršavanju proračuna Općine Negoslavci za 2018. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Negoslavci za 2018. godinu